Tarieven vanaf 1 februari 2022.

Feest  € 200
Weekend € 320
Vergadering € 40
Receptie € 90
Scholen € 60

Energietoeslag vanaf 2022.

  1 april - 15 oktober: 16 oktober - 31 maart:
Feest  € 10 € 15
Weekend € 20 € 30
Vergadering € 5 € 7,5
Receptie € 10 € 15
Scholen € 5 € 7,5

In de prijs zitten elektriciteits- en waterverbruik inbegrepen.

Ten laatste één week na reservatie schrijft de gebruiker de gebruiksvergoeding van de gereserveerde zaal + de waarborg ten bedrage van de gebruiksvergoeding van de zaal over op rekening BE07 7371 0128 0066 van de VZW Parochiale Werken Sint-Paulus.
Deze waarborg wordt volledig ingehouden als schadevergoeding indien de gebruiker de ruimte niet gebruikt op de vastgestelde datum en bij annulatie minder dan 1 maand op voorhand.
Zonder de betaalde waarborg is deze gebruiksovereenkomst ongeldig.
Inbreuken tegen deze gebruiksovereenkomst worden gesanctioneerd via de betaalde waarborg.
De globale afrekening (factuur van gebruiksovereenkomst en verbruikte goederen) wordt contant betaald.
De gebruiker-ondertekenaar stelt zich hoofdelijk borg voor het betalen van de globale afrekening.

Jaarlijks kan per 1 januari een indexatie doorgevoerd worden.